Λογοθεραπεία μέσω τηλεδιάσκεψης

zelouΑρθρογραφεί η Εύα Ζέλου Λογοθεραπεύτρια

Όπως οποιαδήποτε καινούρια κλινική πρακτική μπορεί να αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό, έτσι συμβαίνει και με την τηλεθεραπεία. Ο συγκεκριμένος τρόπος θεραπευτικής παρέμβασης χρησιμοποιείται στην Αμερική από το 1990 ενώ στην Ελλάδα πολλοί θεραπευτές εκτίμησαν τη χρησιμότητά της στην εποχή της καραντίνας λόγω του Covid – 19. Λογοθεραπεία μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιούνταν σε μικρότερο βαθμό και πριν από την εποχή της καραντίνας, κυρίως σε παιδιά που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή δεν έχουν πρόσβαση σε κατάληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις στον τόπο διαμονής τους.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τν σπουδαιότητα της φυσικής παρουσίας του παιδιού και του θεραπευτή στον ίδιο χώρο για τη δημιουργία θεραπευτικής σχέσης, γεγονός που αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την έκβαση μιας επιτυχημένης θεραπευτικής παρέμβασης. Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι οι θεραπείες μέσω τηλεδιάσκεψης έχουν σημαντικά οφέλη.

Μέσω της τηλεδιάσκεψης ο θεραπευτής έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει μία ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την αλληλεπίδραση και τις συνθήκες επικοινωνίας στο φυσικό περιβάλλον της οικογένειας. Αυτό του επιτρέπει να παρέμβει άμεσα, όπου υπάρχει ανάγκη, καθώς και να σχεδιάσει σε συνεργασία με τους γονείς / κηδεμόνες / φροντιστές του παιδιού ένα εξατομικευμένο πλάνο εφαρμογής των στόχων της θεραπείας στο φυσικό πλαίσιο, με στόχο τη γενίκευση αυτών. Ταυτόχρονα, παρέχει στους γονείς τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την ανταπόκριση του παιδιού στη θεραπεία, επιτρέποντάς τους να βλέπουν την πρόοδο αλλά και τις δυσκολίες του καλύτερα.

Η οικογένεια ωφελείται σε σχέση με τον χρόνο και τις μετακινήσεις και έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια των παιδιών στις θεραπείες.

Σε παιδιά που χαρακτηρίζονται «πιο επιφυλακτικά», η τηλεθεραπεία φαίνεται να είναι περισσότερο κατάλληλη για αυτά από την παραδοσιακή θεραπεία διά ζώσης, δεδομένου ότι αισθάνονται πιο άνετα στον οικείο τους χώρο και ως εκ τούτου είναι περισσότερο δεκτικά στην εφαρμογή της θεραπείας.

Τέλος, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι η πλειοψηφία των σημερινών παιδιών χειρίζεται τους υπολογιστές με ιδιαίτερη άνεση, οπότε οι διαστάσεις της τηλεθεραπείας έχουν γίνει φυσικές και σχεδόν αναμενόμενες σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τεχνολογικό κόσμο.   

κων. μπόλιας

κέντρο αναπτυξιακών & συναισθηματικών διαταραχών

info@kbolias.gr

Τηλ: 210-864-5810

info.marousi@kbolias.gr

Τηλ: 210-689-9542

Αθήνα

Πατησίων 207

Μαρούσι

Λ. Κηφισίας 2

Copyright 2020 κων. μπόλιας

logo small new