Διάγνωση - Θεραπεία

Έναρξη της διαδικασίας Διερεύνησης ή / και Διάγνωσης των πιθανών δυσκολιών του Παιδιού και της Οικογένειας.

Η Διεπιστημονική Ομάδα των επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Μπόλια και σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του Κέντρου μας επωμίζονται την ομαλή , αποτελεσματική και αξιόπιστη διαδικασία αξιολόγησης και διάγνωσης για το παιδί και την οικογένεια σας.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε τη σφαιρική προσέγγιση και αντιμετώπιση των δυσκολιών που δυνητικά εμφανίζονται σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους.

Αξιολογητική διαδικασία- Διάγνωση

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και διάγνωσης :

1) θα έχετε συνεργασία με το ανθρώπινο δυναμικό του Κέντρου μας και θα προγραμματισθούν συναντήσεις με σάς και με το παιδί σας προκειμένου να γίνει εκτίμηση και αξιολόγηση των δυσκολιών που παρουσιάζονται .

2) θα σας ζητηθεί να δώσετε πληροφορίες για το παιδί και την οικογένεια σας , όπως επίσης, και

3) να συμπληρώσετε κάποια έντυπα προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες για το οικογενειακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον του παιδιού.

Η διαχείριση των συλλεγόμενων δεδομένων και πληροφοριών διέπεται από τις αρχές της ιατρικής και επαγγελματικής εχεμύθειας, του ιατρικού και επαγγελματικού απόρρητου και της προστασίας των ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων και αφορά σε όλες τις δραστηριότητες και όλο συνολικά το ανθρώπινο δυναμικό του Κέντρου.

Μετά την ολοκλήρωση των αρχικών αξιολογήσεων θα σας ενημερώσουμε για τα αρχικά αποτελέσματα και τις θεραπευτικές μας προτάσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης. Στην περίπτωση αυτή θα σας προταθεί όποια επιπλέον εξέταση κριθεί απαραίτητη.

Θεραπευτική διαδικασία

Το θεραπευτικό πρόγραμμα που σας προτάθηκε είναι εξατομικευμένο και προσωπικό και βασίζεται:
α) στα σύγχρονα δεδομένα της επιστήμης
β) στην πολυετή μας κλινική εμπειρία
γ)στην εξειδικευμένη θεραπευτική μας προσέγγιση των συγκεκριμένων δυσκολιών που εντοπίσθηκαν κατά τη διαδικασία διάγνωσης και αξιολόγησης και
δ) διέπονται από τις αρχές προστασίας των ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων .

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει :

Α) τις θεραπευτικές συνεδρίες του παιδιού/εφήβου : συνεδρίες Αποκατάστασης , Ψυχοθεραπείας , ή συνδυασμό και των δύο, κατά περίπτωση.

Β) τις θεραπευτικές συνεδρίες με τους γονείς: Οικογενειακή θεραπεία, Θεραπεία ζεύγους ,Συμβουλευτική γονέων και Ψυχοεκπαίδευση γονέων.

Γ) τη συνεργασία με το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το παιδί/έφηβος.

Δ) κατά περίπτωση , επισκέψεις στο σπίτι ή σε άλλα πλαίσια όπως για παράδειγμα στο σχολείο.

Στόχος μας είναι να απαντήσουμε, επιστημονικά και τεκμηριωμένα, στο αίτημά σας ή στους τυχόν προβληματισμούς σας και να σας προτείνουμε ότι επιπλέον χρειάζεται για την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη φροντίδα και του παιδιού/εφήβου και της οικογένειας σας.

κων. μπόλιας

κέντρο αναπτυξιακών & συναισθηματικών διαταραχών

info@kbolias.gr

Τηλ: 210-864-5810

info.marousi@kbolias.gr

Τηλ: 210-689-9542

Αθήνα

Πατησίων 207

Μαρούσι

Λ. Κηφισίας 2

Copyright 2020 κων. μπόλιας

logo small new