Αξιολόγηση Σχολικής Ετοιμότητας

sxoliki etoimotitaΤι είναι-Ποιόν αφορά

Αφορά την αξιολόγηση της ανάπτυξης όλων των τομέων και δεξιοτήτων που υπεισέρχονται και επηρρεάζουν την ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον της Α’δημοτικού.

Η σχολική ετοιμότητα αφορά ένα στάδιο της ανάπτυξης του παιδιού κατά το οποίο αυτό μπορεί να μαθαίνει εύκολα και αποτελεσματικά. Αφορά την ωρίμανση του παιδιού, σε διάφορους τομείς όπως : κινητικότητα, επικοινωνία,λόγος/ομιλία, νοημοσύνη, γνωστικές λειτουργίες, μνήμη, κοινωνική συμπεριφορά/ συναλλαγή και συναισθηματική οργάνωση που έχουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης.

Κάθε παιδί που πρόκειται να πάει στην Α’Δημοτικού θα πρέπει : να έχει προφορικό λόγο συμβατό με την ηλικία του , με ικανοποιητικό λεξιλόγιο και σύνθεση απλών προτάσεων, φωνολογική επίγνωση (να συνειδητοποιεί ότι στα φωνήματα της ομιλούμενης γλώσσας αντιστοιχούν συγκεκριμένα γράμματα), να έχει καλό συντονισμό κινήσεων, νοητικές ικανότητες ανάλογες της ηλικίας (αντίληψη, μνήμη, προσοχή, σκέψη) και καλή συναισθηματική οργάνωση :θετική στάση απέναντι στον εαυτό του και στους άλλους καθώς και δυνατότητα για ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων .
Η αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας, αφορά παιδιά νηπιαγωγείου - 6ο έτος της ηλικίας – που πρόκειται να ενταχθούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δημοτικό σχολείο) στους επόμενους μήνες και εμφανίζουν ενδείξεις για δυσκολίες στους προαναφερθέντες τομείς.

Στόχος – Προσδοκώμενο Όφελος

Ο στόχος της αξιολόγησης της σχολικής ετοιμότητας είναι να διατυπωθεί , βάσει των κλινικών δεδομένων, εάν το παιδί είναι αναπτυξιακά , συναισθηματικά και κοινωνικά έτοιμο να μεταβεί στην επόμενη σχολική βαθμίδα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν είναι έτοιμο, ο στόχος είναι να προταθεί το κατάλληλο σχολικό περιβάλλον , συμπεριλαμβανομένης και της παραμονής στο νηπιαγωγείο, καθώς και οι απαραίτητες συμπληρωματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που υπολείπονται.

Αξιολόγηση Σχολικής Ετοιμότητας στο Κέντρο «Κων/νος Μπόλιας»

Στο κέντρο «Κων/νος Μπόλιας», η αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας, γίνεται με τη χορήγηση της Δοκιμασίας Σχολικής Ετοιμότητας (ΔΣΕ) που έχουμε αναπτύξει διεπιστημονικά. Οι βασικοί τομείς που αξιολογούνται είναι: γενική ανάπτυξη, συναισθηματική , κοινωνική ανάπτυξη, μνήμη, λεπτή – αδρή κινητικότητα, πλευρίωση – προσανατολισμός, επικοινωνία και ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας και της άρθρωσης, αναγνωστική ετοιμότητα ,κατανόηση κειμένου , φωνολογική ενημερότητα , ανάπτυξη προμαθηματικών εννοιών.
Ο ενδεικνυόμενος χρόνος για τη διενέργεια της αξιολόγησης είναι στο διάστημα Φεβρουάριος- Απρίλιος ώστε να υπάρχει διαθέσιμος ο απαραίτητος χρόνος για τον προγραμματισμό της πλεον αποδοτικής και κατάλληλης για το παιδί συνέχειας της εκπαιδευτικής διαιδκασίας αλλά και της τυχόν ενδεικνυόμενης θεραπευτικής παρέμβασης.

κων. μπόλιας

κέντρο αναπτυξιακών & συναισθηματικών διαταραχών

info@kbolias.gr

Τηλ: 210-864-5810

info.marousi@kbolias.gr

Τηλ: 210-689-9542

Αθήνα

Πατησίων 207

Μαρούσι

Λ. Κηφισίας 2

Copyright 2020 κων. μπόλιας

logo small new