Ψυχολογική αξιολόγηση

 psychologiki aksiologisiΤι είναι – Ποιον Αφορά

Η Ψυχολογική αξιολόγηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαγνωστικής διαδικασίας, σε συνδυασμό με την ψυχιατρική εξέταση και τη λήψη ιστορικού. Πρόκειται για μία εμπεριστατωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη διερεύνηση όλων των πλευρών της προσωπικότητας του ατόμου (νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και διαπροσωπική), η οποία αναδεικνύει τις δυσλειτουργικές, καθώς και τις υγιείς πλευρές της.
Περιλαμβάνει συνδυασμό δοκιμασιών, όπου η κάθε μία παρέχει πλήθος πληροφοριών για την προσωπικότητα του εξεταζομένου διαμορφώνοντας μια επαρκή διαγνωστική εκτίμηση, η οποία στη συνέχεια οδηγεί σε κατάλληλες θεραπευτικές επιλογές.

Στόχος – Προσδοκώμενο όφελος

Συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας διαγνωστικής εκτίμησης που θα στηρίξει και θα καθοδηγήσει την επιλογή των κατάλληλων και στοχευμένων θεραπευτικών προτάσεων και παρεμβάσεων. Είναι επίσης σημαντική για την εκτίμηση τόσο της πορείας της θεραπείας, όσο και της ολοκλήρωσης αυτής.

Ψυχολογική αξιολόγηση στο «Κέντρο Κων. Μπόλιας»

Περιλαμβάνει μια συστοιχία δοκιμασιών (battery) που προσαρμόζεται στις ανάγκες και τα αιτήματα του κάθε εξεταζόμενου και της οικογένειας του , ανάλογα με την ηλικία, και αυτές είναι η κλινική συνέντευξη, η νοομετρική αξιολόγηση (WIPPSI, WISC - III, WAIS), ερωτηματολόγια και προβλητικές δοκιμασίες.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

H κλινική συνέντευξη είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για τη συλλογή πληροφοριών από τον εξεταζόμενο. Έχει κατευθυνόμενο περιεχόμενο και εστιάζεται στην ανάδειξη και κατανόηση των δυσκολιών του ατόμου σε αναπτυξιακό και συναισθηματικό επίπεδο. Η κλινική συνέντευξη στοχεύει στη διαμόρφωση μιας ψυχολογικής αξιολόγησης με βάση τα αντικειμενικά και επιστημονικά δεδομένα, αλλά και ενσυναίσθηση για τις δυσκολίες του ατόμου, προκειμένου να διατυπώσει μια υπόθεση εργασία και να συμβάλει στη διατύπωση της εξατομικευμένης θεραπευτικής πρότασης.

ΤΕΣΤ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ (WISC-III, WIPPSI, WAIS)

Τα τεστ νοημοσύνης και τα εξαγόμενα αποτελέσματά τους (δείκτες νοημοσύνης και βαθμοί επιμέρους δοκιμασιών) χρησιμοποιούνται για να ληφθούν αποφάσεις σε συγκεκριμένα θεραπευτικά θέματα . Πέρα από τη μέτρηση του πηλίκου νοημοσύνης ,όπου αυτή ενδείκνυται, τα τεστ νοημοσύνης παρέχουν πολύ σημαντικές πληροφορίες , μέσω της αξιολόγησης των επί μέρους υποκλιμάκων, για το σχεδιασμό στοχευμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων στα πλαίσια πολλών διαταρχών όπως η Διαταραχή Σχολικών Ικανοτήτων, οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος , η Διαταραχή ελλειμματικής Προσοχής –Υπερκινητικότητα κα
Ένας από τους στόχους της χορήγησης ενός τεστ νοημοσύνης είναι να ληφθεί μια μέτρηση της επίδοσης του ατόμου η οποία είναι αντιπροσωπευτική των ικανοτήτων του.
Το τεστ νοημοσύνης που χρησιμοποιείται ευρέως ,όπως και στο Κέντρο Κ. Μπόλιας ,είναι η Κλίμακα Νοημοσύνης του Wechsler (WISC-III, WIPPSI, WAIS-IV). Από την ανάλυση και την μετέπειτα επεξεργασία των επιμέρους βαθμολογιών των δοκιμασιών προκύπτουν σημαντικές πληροφορίες για διάφορες δεξιότητες και ικανότητες του εξεταζόμενου, καθώς και για αδυναμίες σε συγκεκριμένους τομείς που χρήζουν κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώπισης.
Ο χρόνος χορήγησης κυμαίνεται μεταξύ 60 με 90 λεπτά – ανάλογα τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ACHENBACH

Τα Ερωτηματολόγια Achenbach μας επιτρέπουν να αποκτήσουμε γρήγορα και εύκολα σταθμισμένα δεδομένα για ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών των παιδιών. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εργαλείων για την αξιολόγηση των ικανοτήτων, της προσαρμοστικής λειτουργικότητας,των προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθήματος ατόμων διάφορων ηλικιών με έγκυρο, εύκολο καιεύχρηστο .
Τα ερωτηματολόγια είναι τρία:

  1. Ερωτηματολόγιο για Γονείς (απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν τα παιδιά τους, ηλικίας 6-18 χρόνων).
  2. Ερωτηματολόγιο για Εκπαιδευτικούς (απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν τους μαθητές τους, ηλικίας 6-18 χρόνων).
  3. Ερωτηματολόγιο για Εφήβους (ζητά από τον έφηβο να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν τον ίδιο).
ΠΡΟΒΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Oι προβλητικές δοκιμασίες παρέχουν πληροφορίες για την προσωπικότητα του ατόμου, τις σχέσεις του και τη λειτουργικότητά του. Το εξεταζόμενο άτομο δέχεται συγκεκριμένα ερεθίσματα στα οποία ειναι ελεύθερο να ανταποκριθεί με ένα ιδιαίτερα ατομικό τρόπο, χωρίς να γνωρίζει πώς θα ερμηνευθεί η απάντησή του από τον εξεταστή.
Είναι εργαλεία ευαίσθητα σε ασυνείδητες πλευρές του ατόμου, προκαλούν την ανάδυση πλούσιου υλικού αφού επιτρέπουν μια μεγάλη ποικιλία απαντήσεων και τα ερεθίσματα είναι αμφίσημα.
Η χορήγηση τους , σε συνδυασμό ή ξεχωριστά, γίνεται σε ένα απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και άνεσης.
Στο Κέντρο «Κ Μπόλιας» χορηγούνται οι προβολικές δοκιμασίες : Προβολικά Σχέδια, Τ.Α.Τ. RORSCHACΗ

ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Τα προβολικά σχέδια περιλαμβάνουν αρκετές δοκιμασίες όπως το Σχέδιο Ανθρώπου (Draw-A-Person), Σπίτι – Δέντρο – Άνθρωπος (House-Tree-Person), Σχέδιο Οικογένειας (Draw A Family), Σχέδιο Κινητικής Οικογένειας (Kinetic Family Draw) και Kinetic House Tree Person κ.α.
Ο εξεταζόμενος καλείται να σχεδιάσει με χρώματα ή χωρίς ό,τι του ζητήσει ο εξεταστής και στην ουσία προβάλλει στο χαρτί δικές του σκέψεις, συναιθήματα και προσωπικά ερεθίσματα.

Τ.Α.Τ.

Είναι ίσως η ευρύτερη δομημένη δοκιμασία στην οποία ο εξεταζόμενος απαντά με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Αποτελείται από κάρτες με εικόνες. Οι περισσότερες απεικονίζουν πρόσωπα σε κάποια στιγμή της ζωής τους σε διάφορες καταστάσεις, ενώ μερικές άλλες είναι πιο αφηρημένες. Ο εξεταζόμενος καλείται να φανταστεί και να δημιουργήσει μια ιστορία βασισμένη στην κάρτα που βλέπει κάθε φορά αναφέροντας σκέψεις και συναισθήματα των προσώπων ή τι θα ακολουθήσει μετά.
Η δοκιμασία βασίζεται στο γεγονός ότι όταν ένας άθρωπος ερμηνεύει μια ασαφή κοινωνική περίσταση έχει την τάση να εκθέτει τη δική του προσωπικότητα μαζί με το φαινόμενο που περιγράφει.

RORSCHACH

Δομημένη δοκιμασία στην οποία ο εξεταζόμενος απαντά με τον δικό του μοναδικό τρόπο.
Η δοκιμασία ερμηνείας κηλίδων του Rorschach αποτελείται από 10 κάρτες με κηλίδες μελάνης. Μπορεί να χορηγηθεί σε άτομα από 6 έτων και άνω. Η χορήγηση διαρκεί 50-60 λεπτά. Εδώ ο εξεταζόμενος καλείται να πει τι βλέπει και που και τι καθορίζει αυτή την αντίληψη.
Η βασική υπόθεση είναι ότι ο τρόπος που τα άτομα διαμορφώνουν τις αντιλήψεις τους σχετίζεται με τον τρόπο που συνήθως οργανώνουν και δομούν τα ερεθίσματα του περιβάλλοντός τους.

κων. μπόλιας

κέντρο αναπτυξιακών & συναισθηματικών διαταραχών

info@kbolias.gr

Τηλ: 210-864-5810

info.marousi@kbolias.gr

Τηλ: 210-689-9542

Αθήνα

Πατησίων 207

Μαρούσι

Λ. Κηφισίας 2

Copyright 2020 κων. μπόλιας

logo small new