Πρώιμη παρέμβαση κατ'οίκον για παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Τι είναι – Ποιόν αφορά

Η πρώιμη παρέμβαση είναι ένα θεραπευτικό πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιείται στην οικία του παιδιού με Διαταρχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ.).Ο θεραπευτής χρησιμοποιεί συγκεκριμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις που απευθύνονται στο παιδί και στην οικογένεια του , αναπτυσσόμενες και εφαρμοζόμενες στο πλαίσο δραστηριοτήτων καθημερινής διαβίωσης και παιχνιδιού, στον οικείο χώρο της οικογένειας .
Αφορά παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας με ΔΑΦ ή/και συναφείς διαταραχές ,που δυνητικά παρουσιάζουν δυσκολίες σε πολλαπλούς τομείς της ανάπτυξης όπως της επικοινωνίας,των κοινωνικών δεξιοτήτων, της συναισθηματικής ανάπτυξης,της κίνησης κλπ .

Στόχος- Προσδοκώμενο όφελος

Η πρώιμη παρέμβαση σκοπό έχει

  1.  την ανάπτυξη των ικανότητων και δεξιοτήτων του παιδιού ανάλογα με την ηλικία και το δυναμικό του
  2.  τη δημιουργία και προετοιμασία ενός κατάλληλου , υποστηρικτικού και συμμετέχοντος οικογενειακού περιβάλλοντος, έτσι ώστε

            α).   να προαχθεί και να βελτιωθεί η οικογενειακή ζωή, επικοινωνία και σχέση μεταξύ των μελών της οικογένειας &
            β).   να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προυποθέσεις για τη μελλοντική ομαλή ένταξη του παιδιού σε περιβάλλοντα εκτός οικογένειας όπως το εκπαιδευτικό και το ευρύτερο κοινωνικό.

Η πρώιμη παρέμβαση στο κέντρο «Κων/νος Μπόλιας»

Το κέντρο «Κων/νος Μπόλιας πραγματοποιεί το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης στον ιδιωτικό χώρο του παιδιού, με την παρουσία και την ενεργό συμμετοχή της οικογένειας. Θεραπευτής και γονείς συνεργάζονται, μοιράζονται πληροφορίες και εμπειρία σχέσης με το παιδί, συμμετέχουν δε δομημένα στη διαδικασία επίτευξης των θεραπευτικών στόχων. Ο γονέας εξοικειώνεται/ «εκπαιδεύεται» στην πράξη με την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων προς χρήση γενικότερα στη διάρκεια της ημέρας και πέραν του συγκεκριμένου θεραπευτικού πλαισίου .
Η ελάχιστη διάρκεια των συνεδριών είναι 1,5 ώρα , η διάρκεια και η συχνότητα εντάσσονται στο συνολικό εξατομικευμένο πρόγραμμα του παιδιού ,ανάλογα με τις δυσκολίες του και τις δυνατότητες της οικογένειας.

κων. μπόλιας

κέντρο αναπτυξιακών & συναισθηματικών διαταραχών

info@kbolias.gr

Τηλ: 210-864-5810

info.marousi@kbolias.gr

Τηλ: 210-689-9542

Αθήνα

Πατησίων 207

Μαρούσι

Λ. Κηφισίας 2

Copyright 2020 κων. μπόλιας

logo small new