Ειδικό Πρόγραμμα για παιδιά και εφήβους με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και τις οικογένειες τους.

depyΤι είναι ;

Αυτή η μορφή θεραπείας εφαρμόζεται σε παιδιά με Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα και έχει τη βάση της στη συμπεριφορική προσέγγιση,δηλαδή στη ρύθμιση και τροποποίηση αρνητικών ή μη αποδεκτών συμπεριφορών του παιδιού από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον(γονείς, συγγενείς, σχολείο, παιδότοπος, παιδική χαρά) αλλά και στη συστημική προσέγγιση, όπου οι ίδιοι οι γονείς μαθαίνουν τρόπους διαχείρισης και διευθέτησης της συμπεριφοράς των παιδιών τους.Εκτός από τους γονείς, τόσο οι συγγενείς όσο και το σχολείο χρειάζεται να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν ενεργά στη τροποποίηση και ρύθμιση της συμπεριφορας των παιδιών με ΔΕΠΥ.

Ποιον αφορά;

  • Απευθύνεται σε παιδιά πρόσχολικης –σχολικής ηλικίας και εφήβους με ΔΕΠΥ.
  • Απευθύνεται σε παιδιά με ΔΕΠΥ που συνυπάρχει και αναπτυξιακή διαταραχή (κυρίως παιδιά υψηλής λειτουργικότητας ).
  • Απευθύνεται σε παιδιά με ΔΕΠΥ και Ελαφριά Νοητική Υστέρηση.
  • Απευθύνεται σε εφήβους με ΔΕΠΥ και παραβατική συμπεριφορά.

Ποιος είναι ο στόχος;

Πρωταρχικός θεραπευτικός στόχος είναι η «ρύθμιση-τροποποίηση συμπεριφοράς».Με την τροποποίηση συμπεριφοράς οι γονείς,οι δάσκαλοι και τα παιδιά μαθαίνουν συγκεκριμένες τεχνικές και δεξιότητες από τον θεραπευτή, που θα βοηθήσουν τη βελτίωση της συμπεριφοράς του παιδιού.Οι γονείς και οι καθηγητές χρησιμοποιούν τις δεξιότητες αυτές στην καθημερινή τους αλληλεπίδραση με τα παιδιά με ΔΕΠΥ με αποτέλεσμα τη βελτίωση της λειτουργικότητας των παιδιών . Οι παρεμβάσεις γονέων-δασκάλων πρέπει να διεξάγονται ταυτόχρονα για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο στόχος της θεραπείας δεν έχει να κάνει μόνο με τη βασική συμπτωματολογία της ΔΕΠΥ(διάσπαση, υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα) αλλά και με συγκεκριμένες δυσκολίες που προκαλούνται ή αναδύονται δευτερογενώς.
Πώς γίνεται η αξιολόγηση;
Εφόσον τα παιδιά έχουν διαγνωστεί με ΔΕΠΥ γίνεται λεπτομερής συνέντευξη γονέων και παιδιών έτσι ώστε να γίνει η καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά του παιδιού και της σχέσης του με τους άλλους. Είναι αναγκαίο να έχει γίνει και να έχει καταγραφεί λεπτομερώς η συμπεριφορά του παιδιού και στο σπίτι και στο σχολείο. Με τη συλλογή των ανωτέρω πληροφοριών διαμορφώνεται το εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα.
Πρόγραμμα Παρέμβασης στο Κέντρο «Κων/νος Μπόλιας»
Στο κέντρο μας η Ψυχοκοινωνική Θεραπεία αφορά παιδιά και εφήβους με ΔΕΠΥ . Μέσω της θεραπείας αυτής, επιτυγχάνεται η διαχείριση συμπεριφοράς , η ανάπτυξη στρατηγικών οργάνωσης και διαχείρισης συμπεριφοράς καθώς και η καλύτερη συνδιαλλαγη των παιδιών και εφήβων με ΔΕΠΥ με τους γονείς και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.Για την εύρυθμη πορεία της θεραπείας αυτής οι ίδιοι οι γονείς χρειάζεται να παρακολουθούν συμβουλευτική γονέων έτσι ώστε να μάθουν αποτελεσματικούς τρόπους ρύθμισης και τροποποίησης της συμπεριφοράς των παιδιών τους.

κων. μπόλιας

κέντρο αναπτυξιακών & συναισθηματικών διαταραχών

info@kbolias.gr

Τηλ: 210-864-5810

info.marousi@kbolias.gr

Τηλ: 210-689-9542

Αθήνα

Πατησίων 207

Μαρούσι

Λ. Κηφισίας 2

Copyright 2020 κων. μπόλιας

logo small new