Ομάδα Ψυχαγωγίας για άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος-ΔΑΦ μέσης και υψηλής λειτουργικότητας Μ-ΥΛ ή συναφείς διαταραχές.

omada psyxagogiasΤί είναι –ποιόν αφορά

Τα άτομα με ΔΑΦ Μ-ΥΛ συχνά εμφανίζουν δυσκολίες στη λεκτική και μη-λεκτική επικοινωνία, στην πρόσληψη και επεξεργασία αισθητηριακών ερεθισμάτων ,στην κοινωνική κατανόηση και συναλλαγή καθώς και περιορισμένο εύρος ενδιαφερόντων, φαντασίας και ευελιξίας.
Σαν αποτέλεσμα, έχουν μειωμένο κίνητρο ή/και λιγότερες ευκαιρίες να έρθουν σε επαφή με το κοινωνικό περιβάλλον, να συνδιαλλαγούν με αυτό ή να συνάψουν κοινωνικές σχέσεις. Συχνά αισθάνονται ματαίωση από τις αποτυχημένες προσπάθειες κοινωνικής συναλλαγής με αποτέλεσμα να αποφεύγουν ακόμα περισσότερο τις κοινωνικές περιστάσεις, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην γενικότερη ψυχολογική τους ισορροπία και την ποιότητα ζωής τους.
Η Ομάδα Ψυχαγωγίας δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να λειτουργήσουν σε ένα ασφαλές πλαίσιο κοινωνικής συναλλαγής, μέσα από το οποίο μπορούν να έρθουν σε βιωματική επαφή με το κοινωνικό περιβάλλον, να εξασκήσουν ήδη κατεκτημένες κοινωνικές δεξιότητες , να αναπτύξουν νέες και να συνάψουν κοινωνικές σχέσεις.
Αφορά εφήβους και νεαρούς ενήλικες με ΔΑΦ Μ-ΥΛ ή συναφείς διαταραχές όπως ήπια νοητική υστέρηση.

Στόχοι :

Οι στόχοι της Ομάδας Ψυχαγωγίας είναι α)η ψυχαγωγία και η κοινωνική συνανστροφή των συμμετεχόντων β) η διευκόλυνση της κοινωνικής συναλλαγής γ) η ανάπυξη δεξιοτήτων αυτόνομης κοινωνικής συναλλαγής σε πραγματικό περιβάλλον.

Η Ομάδα Ψυχαγωγίας στο Κέντρο «Κων/νος Μπόλιας»


Οι συμμετέχοντες κατανέμονται σε ομάδα ψυχαγωγίας ανάλογα με την ηλικία και το προφίλ των δυνατοτήτων τους. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων σε μια ομάδα είναι 6. Την ομάδα συντονίζουν και συνοδεύουν 2 θεραπευτές με εμπειρία στις ΔΑΦ.
Οι συναντήσεις της Ομάδας γίνονται σε εξωτερικούς χώρους που οι συμμετέχοντες έχουν προαποφασίσει και οργανώσει συλλογικά, ενδεικτικά αναφέρονται :καφετέριες, χώροι εστίασης, κινηματογράφος, θέατρο, bowling, εκθέσεις κοκ.
Η Ομάδα συναντιέται 1 ή 2 φορές/μήνα ανάλογα με τη δυνατότητα και τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Η χρονική διάρκεια της κάθε συνάντησης κυμαίνεται από 2 έως 4 ώρες ανάλογα με τη δραστηριότητα και τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

κων. μπόλιας

κέντρο αναπτυξιακών & συναισθηματικών διαταραχών

info@kbolias.gr

Τηλ: 210-864-5810

info.marousi@kbolias.gr

Τηλ: 210-689-9542

Αθήνα

Πατησίων 207

Μαρούσι

Λ. Κηφισίας 2

Copyright 2020 κων. μπόλιας

logo small new