Πρόγραμμα ψυχοθεραπείας Κοινωνικής & Συναισθηματικής Ανάπτυξης (ΨΚΣΑ) για άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος.

Τι είναι-Ποιόν αφορά

Η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση των δυσκολιών που παρουσιάζουν τα άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος εντάσσεται στη συνολική και σφαιρική διαχείριση των δυσκολιών αυτών , ιδιαίτερα σε άτομα με αυτισμό μέσης και υψηλής λειτουργικότητας.
Το Πρόγραμμα Ψυχοθεραπείας ΚΣΑ για άτομα με ΔΑΦ Μέσης & Υψηλής Λειτουργικότητας είναι ψυχοθεραπευτική παρέμβαση που συνδιάζει στοιχεία διαφορετικών προσεγγίσεων με τρόπο προσαρμοσμένο στον τρόπο σκέψης των ατόμων με αυτισμό και στο εκάστοτε άτομο και την οικογένειά του. Το πρόγραμμα ΨΚΣΑ θέτει ως προτεραιότητα την ενίσχυση και ανάδειξη των υπαρχουσών δυνατοτήτων , την προαγωγή και ενίσχυση της καλής ψυχικής υγείας του ατόμου και την ομαλή ένταξή του στο κοινωνικό περιβάλλον.
Απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με αυτισμό Μέσης / Υψηλής Λειτουργικότητας ή σύνδρομο Asperger.

Στόχος – Προσδοκώμενο Όφελος

Στόχος της ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης είναι η αναγνώριση , έκφραση, επεξεργασία και διαχείριση των συναισθημάτων του θεραπευόμενου ώστε να τροποποποιηθεί αντίστοιχα η συμπεριφορά του, να ομαλοποιηθεί και να ευοδωθεί η ένταξή του στο εκάστοτε κοινωνικό περιβάλλον , να αυξηθεί η αυτονομία του και να προληφθούν /αντιμετωπισθούν συνυπάρχουσες αγχώδεις ή καταθλιπτικές εκδηλώσεις .

Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης στο Κέντρο «Κων/νος Μπόλιας»

Στο Κέντρο «Κ Μπόλιας» αναπτύσσουμε εξατομικευμένα την ψυχοθεραπεία Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης (ΨΚΣΑ) συνδιάζοντας στοιχεία από τη γνωσιακή - συμπεριφοριστική προσέγγιση, την ψυχοδυναμική προσέγγιση, και τις θεωρίες της αναπτυξιακής ψυχολογίας.
Όπως άλλωστε σε όλα τα θεραπευτικά προγράμματα, κεντρικό ρόλο στην ψυχοθεραπεία ΚΣΑ έχουν η αλληλεπίδραση και η καλλιέργεια της θεραπευτικής σχέσης ανάμεσα στο θεραπευόμενο και στο θεραπευτή καθώς λειτουργούν ως καταλύτης για την καταννόηση επξεργασία και διαχείριση των συναισθημάτων αλλά και για την ανάδειξη και ανάπτυξη δεξιοτήτων.
Το Πρόγραμμα Ψυχοθεραπείας ΚΣΑ λειτουργεί σε σύζευξη με τα λοιπά προγράμματα που ενδεχομένως παρακολουθεί το άτομο , όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, εξωτερικό πρόγραμμα κοινωνικοποίησης,ομάδες ψυχαγωγίας κοκ καθώς και με τη συμβουλευτική των γονέων /της οικογένειας που είναι απόλυτα απαραίτητη.

κων. μπόλιας

κέντρο αναπτυξιακών & συναισθηματικών διαταραχών

info@kbolias.gr

Τηλ: 210-864-5810

info.marousi@kbolias.gr

Τηλ: 210-689-9542

Αθήνα

Πατησίων 207

Μαρούσι

Λ. Κηφισίας 2

Copyright 2020 κων. μπόλιας

logo small new