Ψυχοπαιδαγωγική Προσέγγιση

psixopaidagogikiΤι είναι-Ποιόν αφορά

Η Ψυχοπαιδαγωγική Προσέγγιση είναι ένα πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας παιδιών/εφήβων, οι οποίοι έχουν διαγνωσθεί παράλληλα με ενδογενείς, διαπροσωπικές δυσκολίες ή/και προβλήματα συμπεριφοράς και με δυσκολίες μάθησης (πρωτογενείς ή δευτερογενείς). Χρησιμοποιεί από το ένα σκέλος αρχές παρέμβασης της ψυχολογικής υποστήριξης του ατόμου και από το άλλο αρχές του ειδικού μαθησιακού προγράμματος αποκατάστασης.
Πρόκειται για παρέμβαση στ η γενικότερη ψυχοκοινωνική προσαρμογή των παιδιών προσχολικής, σχολικής κι εφηβικής ηλικίας, σε ποικίλα πλαίσια (π.χ. σχολείο, οικογένεια), παράλληλα με υποστηρικτική μαθησιακή βοήθεια (π.χ. σχέδιο και οργάνωση μελέτης).

Στόχος – Προσδοκώμενο Όφελος

Στόχος είναι η ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση του παιδιού για την βέλτιστη αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών που αυτό αντιμετωπίζει, παράλληλα με την ανάπτυξη της αίσθησης της ασφάλειας και θετικής ενίσχυσης . Αποτέλεσμα αυτού είναι η ανάπτυξη μίας υγιούς αυτοεκτίμησης και αυτόνομης συμπεριφοράς για το παιδί αλλά και η ανάπτυξη των συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως αυτογνωσία, αυτορρύθμιση, αυτενεργοποίηση , κοινωνική δεξιότητα κ.λ.π. Τελικός σκοπός να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα στο μαθησιακό αλλά και ψυχολογικό προφίλ του παιδιού.

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ στο Κέντρο «Κων/νος Μπόλιας»

Στο κέντρο «Κων/νος Μπόλιας», η ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση, είναι μια παρέμβαση εξατομικευμένου χαρακτήρα, και δίνει στο παιδί και τον έφηβο τη δυνατότητα για:

  • βελτίωση της επικοινωνίας των παιδιών/εφήβων με τους «Σημαντικούς Άλλους»
  • καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων τους (αυτοαντίληψη και αυτογνωσία).
  • καλυτέρευση της αυτοεικόνας του παιδιού/εφήβου
  • ανάπτυξη των δεξιοτήτων κοινωνικής συμπεριφοράς και ικανότητας προσαρμογής του παιδιού σε κοινωνικές καταστάσεις
  • την μείωση συναισθηματικών παραγόντων που επιβαρύνουν το παιδί (επιθετικότητα, άγχος, απόσυρση κλπ)
  • την ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού και την επιβοήθηση του παιδιού να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητές του και να τις γενικεύσει και
  • την ανάπτυξη των γνωστικών του δεξιοτήτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος παρέμβασης είναι η παράλληλη παροχή υποστηρικτικής βοήθειας στους γονείς (συμβουλευτική γονέων) και σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό πλαίσιο.

κων. μπόλιας

κέντρο αναπτυξιακών & συναισθηματικών διαταραχών

info@kbolias.gr

Τηλ: 210-864-5810

info.marousi@kbolias.gr

Τηλ: 210-689-9542

Αθήνα

Πατησίων 207

Μαρούσι

Λ. Κηφισίας 2

Copyright 2020 κων. μπόλιας

logo small new