Σχολή Γονέων

sxoli goneonΤι είναι-Ποιόν αφορά

Πρόκειται για ομάδες 8-12 ατόμων- γονέων, που είναι κλειστές, με την έννοια ότι ξεκινούν και τελειώνουν με τα ίδια άτομα. Μία Ομάδα Σχολής Γονέων αποτελείται από τα μέλη που την απαρτίζουν και συντονίζεται από έναν ψυχολόγο.
Οι συναντήσεις έχουν διάρκεια 1 ½ ώρα και πραγματοποιούνται σε δεκαπενθήμερη βάση σε σταθερή ημέρα και ώρα.
Τα θέματα που συζητούνται σε μία Ομάδα Σχολής Γονέων προκύπτουν από τα ενδιαφέροντα των γονέων και το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών.
Έτσι μπορούν να δημιουργηθούν:

  • Ομάδα Σχολής Γονέων με παιδιά βρεφικής, νηπιακής και προσχολικής ηλικίας (6-12 ετών)
  • Ομάδα Σχολής Γονέων με παιδιά σχολικής ηλικίας (6-12 ετών)
  • Ομάδα Σχολής Γονέων με εφήβους (12-18 ετών)
  • Ομάδα Σχολής Υποψήφιων – Μελλοντικών Γονέων

Σκοπός της Σχολής Γονέων – Προσδοκώμενο Όφελος

Σκοπός των συναντήσεων των Ομάδων Σχολών Γονέων είναι η ενδυνάμωση του γονικού ρόλου και της λειτουργίας του οικογενειακού συστήματος, μέσα από διαδικασίες που στόχο έχουν να αναδείξουν συμπεριφορές που πιθανά δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία του και, κυρίως, να παρέχουν γνώση στους γονείς.
Οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν πληροφόρηση για βασικά ζητήματα που διέπουν τις οικογενειακές σχέσεις γενικά, αλλά και να διερευνήσουν προσωπικές δυσκολίες που ενδέχεται να αποδυναμώνουν τη γονική αυτοεκτίμηση.
Η συμμετοχή στην ομάδα μειώνει τη μοναξιά και το άγχος των γονέων, αφού αντιλαμβάνονται ότι οι προβληματισμοί τους γίνονται σεβαστοί και από άλλους γονείς και αντιμετωπίζονται με ενδιαφέρον και κατανόηση. Μέσα στην ομάδα οι γονείς αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να είναι τέλειοι και μαθαίνουν να αποδέχονται αυτό το γεγονός. Ο συντονιστής της ομάδας δεν ασκεί κριτική στους γονείς, ούτε αξιολογεί τα «λάθη» που εκείνοι πιστεύουν ότι κάνουν. Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι η παροχή επιπλέον γνώσεων, εναλλακτικών επιλογών και μεθόδων αντιμετώπισης πάνω στα θέματα που τίθενται προς συζήτηση. Οι γονείς εισπράττουν αποδοχή από τη ομάδα και το συντονιστή, πράγμα που αφενός απαλύνει το βάρος των ενοχών τους και αφετέρου αυξάνει το αίσθημα αποδοχής τους από τα παιδιά τους και από τον εαυτό τους.

Ομάδα Σχολής Γονέων στα Κέντρα «Κων/νος Μπόλιας»

Στα Κέντρα '' Κων. Μπόλιας” για την ένταξη ενός ατόμου σε μια Σχολή Γονέων αρχικά πραγματοποιούνται ατομικά ραντεβού από εξειδικευμένο θεραπευτή. Τα ραντεβού αυτά έχουν ως στόχο να γίνει μια πρώτη αναφορά στα ενδιαφέροντα των γονέων, αλλά και το αναπτυξιακό στάδιο που βρίσκονται τα παιδιά τους ούτως ώστε να ενταχθούν σε μια Ομάδα που ταιριάζει με στις ιδιαιτερότητες αυτών και της οικογένειας τους. Το πρόγραμμα λειτουργεί σε σύζευξη με τα λοιπά προγράμματα που τυχόν παρακολουθεί το παιδί και με την συμβουλευτική γονέων που είναι απαραίτητη για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών παρεμβάσεων για όλη την οικογένεια.

κων. μπόλιας

κέντρο αναπτυξιακών & συναισθηματικών διαταραχών

info@kbolias.gr

Τηλ: 210-864-5810

info.marousi@kbolias.gr

Τηλ: 210-689-9542

Αθήνα

Πατησίων 207

Μαρούσι

Λ. Κηφισίας 2

Copyright 2020 κων. μπόλιας

logo small new