Ειδικό πρόγραμμα ΥΛΑ

 

Τι είναι-Ποιόν αφορά

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης για Υψηλής Λειτουργικότητας Άτομα, είναι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των παιδιών κι εφήβων και όχι στις αδυναμίες/ανεπάρκειες τους. Εστιάζει στην προαγωγή κι ενίσχυση της καλής ψυχικής υγείας του ατόμου. Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, έως και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αφορά παιδιά, τα οποία έχουν διάγνωση: αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας ή σύνδρομο Asperger.
Πρόκειται για πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης , που εστιάζει στην καταγραφή των θετικών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων που έχει το κάθε παιδί ξεχωριστά, στην ενίσχυση και στη μετατροπή αυτών σε παγιωμένες συμπεριφορές. Η προσέγγιση αφορά στη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των ατόμων και στην εξέλιξη της σκέψης, μέσω διαφόρων κοινωνικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων παιχνιδιού (σε ατομικό ή/και σε ομαδικό επίπεδο).

Στόχος – Προσδοκώμενο Όφελος

Ο στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση ή/και ανάπτυξη, βασικών προσαρμοστικών δεξιοτήτων, η βελτίωση της επικοινωνίας, η συνείδηση του εαυτού και του άλλου, η γνώση του σώματος η γνώση του εαυτού, η στοργή και η σύνδεσή της με το πώς νιώθει στη σκέψη και στο σώμα, η κατανόηση κοινωνικής συνθήκης, η ανάπτυξη συναισθηματικής ευαισθησίας, η αναγνώριση, έκφραση και η διαχείριση συναισθημάτων, αγάπη, χαρά, θλίψη κ.λ.π. η ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, η κοινωνική ένταξη και συναλλαγή, η αποδοχή της διαφορετικότητας και η ένταξή του στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, ώστε να αποκτήσει το άτομο ευελιξία σε ποικίλες μορφές συμπεριφορών και να μάθει να παρεμβαίνει το ίδιο αυτόνομα στην ποιότητα της ζωής του.

Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης στο Κέντρο «Κων/νος Μπόλιας»

Στο κέντρο «Κων/νος Μπόλιας», η Κοινωνική Συναισθηματική Ανάπτυξη για Υψηλής Λειτουργικότητας Άτομα, είναι μια παρέμβαση εξατομικευμένου χαρακτήρα, και δίνει στο παιδί και τον έφηβο τη δυνατότητα για:

 • Συναισθηματική εκπαίδευση και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη
 • Γνωστική αναδόμηση: αυτοδιόρθωση των λανθασμένων –διαστρεβλωμένων-δυσλειτουργικών αντιλήψεων και «πεποιθήσεων»
 • Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων
 • Κοινωνική και Συναισθηματική ανάπτυξη
 • Ανάπτυξη του αυθορμητισμού
 • Ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της συμβολικής λειτουργίας
 • Ανάπτυξη της αντίληψης των ακολουθιών
 • Ανάπτυξη δεύτερης σκέψης
 • Ανάπτυξη της σύνδεσης των συναισθημάτων με ό, τι βλέπει και με ό, τι σκέφτεται
 • Ανάπτυξη και αναγνώριση συναισθήματος στον απέναντι
 • Ανάπτυξη της υποκειμενικής σκέψης
 • Ανάπτυξη της μεταγνώσης, δηλαδή να σκέφτεται τις στρατηγικές μέσα από τις οποίες μαθαίνει
 • Μάθηση και κοινωνική αλληλεπίδραση/συναλλαγή
 • Ανάπτυξη εύρεσης ευκαιριών στο σχολείο και σε άλλα πλαίσια του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος
 • Ανάπτυξη μορφών κοινωνικής συμπεριφοράς
 • Διαχείριση κοινωνικού άγχους και απογοήτευσης
 • Φιλία και διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ενίσχυση θετικών συμπεριφορών και μείωση ανεπιθύμητων συμπεριφορών

Για την αποτελεσματικότητα αυτού του προγράμματος, συστήνεται ανεπιφύλακτα αφενός, η παράλληλη συμμετοχή του παιδιού στην ομάδα κοινωνικοποίησης με τεχνικές παιγνιοθεραπείας, συμπληρωματικά με άλλες θεραπείες όπως λογοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση κ.λ.π. και αφετέρου άμεση συνεργασία με την οικογένεια και η συμμετοχή των γονέων στο πρόγραμμα συμβουλευτικής γονέων.

κων. μπόλιας

κέντρο αναπτυξιακών & συναισθηματικών διαταραχών

info@kbolias.gr

Τηλ: 210-864-5810

info.marousi@kbolias.gr

Τηλ: 210-689-9542

Αθήνα

Πατησίων 207

Μαρούσι

Λ. Κηφισίας 2

Copyright 2020 κων. μπόλιας

logo small new