Εξωτερικό πρόγραμμα κοινωνικοποίησης ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος –Νοητική Υστέρηση

eksoteriko programma koinonikopoiisis

Τι είναι – Ποιον αφορά

Το εξωτερικό πρόγραμμα κοινωνικοποίησης για άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος –Νοητική Υστέρηση ΔΑΦ-ΝΥ αποτελείται από θεραπευτικές συνεδρίες, οι οποίες πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους θεραπευτές σε εξωτερικούς χώρους στην κοινότητα ( εστιατόρια, μουσεία, δημόσιες υπηρεσίες, σούπερ μάρκετ, παιδική χαρά, παιδότοπους , μέσα μαζικής μεταφοράς κοκ) κοκ. Το εξωτερικό Πρόγραμμα Κοινωνικοποίησης εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμα σφαιρικής προσέγγισης των δυσκολιών και ανάπτυξης των δεξιοτήτων του ατόμου με ΔΑΦ –ΝΥ και λειτουργεί συμπληρωματικά και σε σύζευξη με τα υπόλοιπα προγράμματα στα οποία αυτό συμμετέχει.
Το εξωτερικό πρόγραμμα κοινωνικοποίησης αφορά παιδιά και εφήβους με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος –Νοητική Υστέρηση, ανεξαρτήτως λειτουργικότητας.

Στόχος- προσδοκώμενο όφελος

Το εξωτερικό πρόγραμμα κοινωνικοποίησης στοχεύει:

Α) στην ανάπτυξη και στη γενίκευση κεκτημένων δεξιοτήτων , με έμφαση στην ανάπτυξη αυτών που σχετίζονται με τον κοινωνικό τομέα και την ομαλή ένταξη στην κοινότητα , ενδεικτικά ανφέρουμε : κατάλληλη συμπεριφορά σε συγκεκριμένο χώρο ,διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών, κοινωνική συναλλαγή ανάλογα με την περίσταση κοκ .
Β) στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που προάγουν την αυτονομία του ατόμου σε εξωτερικούς χώρους στην κοινότητα , ενδεικτικά ανφέρονται: χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς , κυκλοφοριακή αγωγή, επίσκεψη σε κοινόχρηστους ή δημόσιους χώρους κοκ.

Το εξωτερικό πρόγραμμα κοινωνικοποίησης στο κέντρο Κων. Μπόλιας

Στο κέντρο μας, τα εξωτερικά προγράμματα κοινωνικοποίησης πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους και καταρτισμένους θεραπευτές στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος , αποτελούν κομμάτι του συνολικού θεραπευτικού προγράμματος του παιδιού- εφήβου και λειτουργούν σε σύζευξη με τις υπόλοιπες υλοποιούμενες θεραπευτικές παρεμβάσεις και τη συμβουλευτική των γονέων .
Τα εξωτερικά προσράμματα πραγματοποιούνται κατά βάση σε ατομικό επίπεδο , οι στόχοι που τίθενται, καθώς και οι μέθοδοι υλοποίησης τους ,είναι απολύτως εξατομικευμένοι, και προσαρμοσμένοι στις δυνατότητες και ανάγκες του κάθε παιδιού- εφήβου. Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος επαναξιολογείται τακτικά και περιοδικά και βασίζεται στην τακτική επικοινωνία και συνεργασία του Κέντρου με το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον του παιδιού καθώς και στην ενεργή και έμπρακτη συμμετοχή και συμβολή των γονέων σε αυτό η οποία και επιδιώκεται στα πλαίσια της συνεργασίας μας.

κων. μπόλιας

κέντρο αναπτυξιακών & συναισθηματικών διαταραχών

info@kbolias.gr

Τηλ: 210-864-5810

info.marousi@kbolias.gr

Τηλ: 210-689-9542

Αθήνα

Πατησίων 207

Μαρούσι

Λ. Κηφισίας 2

Copyright 2020 κων. μπόλιας

logo small new