Ομαδική ψυχοθεραπεία

 Group psychotherapyΤι είναι-Ποιόν αφορά

Η ομαδική ψυχοθεραπεία είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας κατά την οποία ένας αριθμός ατόμων (πάνω από τρεις) συναντιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε συγκεκριμένο πλαίσιο υπό τον συντονισμό ενός έμπειρου και ειδικευμένου θεραπευτή σε ομαδικά δυναμικά.
Οι διαπροσωπικές σχέσεις και η επαφή με τους άλλους ανθρώπους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Η θεραπευτική ομάδα αναπαράγει αυτές τις συνθήκες επαφής σε ένα ασφαλές, προστατευμένο περιβάλλον που διέπεται από εμπιστοσύνη και στο οποίο κάθε μέλος εκφράζει και επεξεργάζεται συναισθήματα, εμπειρίες, ανάγκες, προσδοκίες και δυσκολίες.
Η ομαδική θεραπεία ενδείκνυται ιδιαίτερα για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις σχέσεις τους με σημαντικά πρόσωπα της ζωής και της καθημερινότητάς τους και επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες. Επίσης, απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να αξιοποιήσουν τη δυναμική της ομάδας προκειμένου να ενισχύσουν την ψυχοσυναισθηματική τους ευεξία.
Η Ομαδική ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε παιδιά , εφήβους και ενήλικες , ανάλογα με τις ενδείξεις , η κάθε ομάδα δομείται με βάση την ηλικία και το δυναμικό των συμμετεχόντων.

Στόχος – Προσδοκώμενο Όφελος

Μέσα από την ομάδα διαπιστώνεται ότι παρόλο που κάθε πρόβλημα βιώνεται μοναδικά, εντούτοις δεν υπάρχει μοναδικότητα στα προβλήματα. Η ανακάλυψη από το άτομο ότι δεν είναι μόνος με το πρόβλημα, αλλά ότι έχει υποστήριξη και κατανόηση, δρα ανακουφιστικά και αποτελεί το έναυσμα για βελτίωση της σχέσης με τον εαυτό, καλύτερη αυτό-διαχείριση και συναισθηματική ωρίμανση.
Επιπλέον,η ομαδική ψυχοθεραπεία συμβάλλει στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων των μελών της μέσα από την αναγνώριση και κατανόηση των δυναμικών που διέπουν την ομάδα. Διαπιστώνεται και διερευνάται ο τρόπος επικοινωνίας κάθε ατόμου με τους άλλους ανθρώπους, ενώ τα μέλη, έρχονται σε επαφή με διαφορετικές αντιλήψεις για τα θέματα που τους απασχολούν και με εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης τους , ευοδώνοντας έτσι τη διαδικασία της προσωπικής αλλαγής, έχοντας ως σημείο εκκίνησης τις σχέσεις τους με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Ομαδική Ψυχοθεραπεία στο Κέντρο «Κων/νος Μπόλιας»

Στο Κέντρο συναισθηματικών και αναπτυξιακών διαταραχών Κ. Μπόλιας παρέχεται ομαδική ψυχοθεραπεία από ειδικευμένους ψυχοθεραπευτές σε διάφορες προσεγγίσεις: γνωσιακή, συστημική, αναλυτική που απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους και ενηλίκες. Οι συναντήσεις της ομάδας διαρκούν συνήθως 90 λεπτά, διεξάγονται μια φορά την εβδομάδα σε συμφωνημένη ημέρα και ώρα και ο αριθμός των μελών είναι από 3 άτομα και πάνω. Η διαδικασία και λειτουργία της κάθε ομάδας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θεραπευτική προσέγγιση.

κων. μπόλιας

κέντρο αναπτυξιακών & συναισθηματικών διαταραχών

info@kbolias.gr

Τηλ: 210-864-5810

info.marousi@kbolias.gr

Τηλ: 210-689-9542

Αθήνα

Πατησίων 207

Μαρούσι

Λ. Κηφισίας 2

Copyright 2020 κων. μπόλιας

logo small new