Το Θεραπευτικό συμβόλαιο

1.Διάρκεια, Συχνότητα, Πλαίσιο Συνεδριών

Οι συνεδρίες:

 • γίνονται σε συγκεκριμένη , ορισμένη και σταθερή ώρα και ημέρα/ες της εβδομάδας, από Σεπτέμβριο έως και Ιούλιο κάθε έτους. Ειδικά για τα προγράμματα ομαδικής ψυχοθεραπείας θα σας γνωστοποιείται η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης .
 • Έχουν διάρκεια 45 ‘ ανά συνεδρία εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά ή πρόκειται για ομαδική ψυχοθεραπεία.
 • Γίνονται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου . Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει Πρόγραμμα αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών ή Διαταραχών του Λόγου/της Ομιλίας κατ’ οίκον καθώς και η διοργάνωση συνεδριών μέσω τηλεαποκατάστασης εφόσον ενδείκνυται και είναι πρακτικά εφικτό.
 • Στα πλαίσια εξειδικευμένων προγραμμάτων για συγκεκριμένες διαταραχές, όπως ΔΕΠΥ, ΔΑΦ, Νοητική υστέρηση, προβλέπεται η συστηματική ή σποραδική υλοποίηση συνεδριών κατ’ οίκων ή/και σε φυσικό /εξωτερικό περιβάλλον.

2.Ενημέρωση των γονέων /κηδεμόνων

 • Η ενημέρωσή σας για την εξέλιξη του παιδιού πραγματοποιείται στα πλαίσια της συμβουλευτικής γονέων. Για τα προγράμματα αποκατάστασης μπορείτε να έχετε ολιγόλεπτη ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος του παιδιού σας από τον κατά περίπτωση θεραπευτή στα χρονικά πλαίσια μιας συνεδρίας.
 • Στις περιπτώσεις ψυχοθεραπείας του παιδιού ,η ενημέρωση σας για την πορεία του προγράμματος γίνεται αποκλειστικά στα πλαίσια της συμβουλευτικής των γονέων και διέπεται από τις αρχές προστασίας του επαγγελματικού απορρήτου ως προς το περιεχόμενο της ψυχοθεραπείας. Θέματα απειλής για τη ζωή, ασφάλειας και ακεραιότητας του παιδιού αποτελούν το μοναδικό λόγο άρσης του απορρήτου στο πλαίσιο αυτό.

3.Συνέχεια & Συνέπεια του Προγράμματος

 • Η ομαλή και απρόσκοπτη συμμετοχή του παιδιού /εφήβου και των γονέων του στο Πρόγραμμα αποτελεί ένα βασικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής παρέμβασης.
 • Η παράλειψη συνεδριών ή η διακοπή του Προγράμματος για μεγάλο χρονικό διάστημα οδηγεί στην αποδυνάμωση του προγράμματος και της θεραπευτικής σχέσης με τον θεραπευτή και, πιθανώς, στην απώλεια δεξιοτήτων.
 • Αναπληρώσεις συνεδριών αποκατάστασης προγραμματίζονται από τη γραμματεία σε περίπτωση απουσίας του θεραπευτή ή/και αργίας του Κέντρου πέραν των επίσημων αργιών.
 • Σε περίπτωση προγραμματισμένης απουσίας σας, παρακαλούμε να ενημερώνετε τη γραμματεία τουλάχιστον 24 ώρες πριν.
 • Σε αυτή την περίπτωση, θα εξετάζεται η δυνατότητα αναπλήρωσης της συνεδρίας αποκατάστασης , στα πλαίσια της διαθεσιμότητας του προγράμματος του Κέντρου και του κατά περίπτωση θεραπευτή.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης συνεδρίας την ίδια μέρα, δεν προβλέπεται αναπλήρωση.
 • Δεν προβλέπονται αναπληρώσεις για τις συνεδρίες ψυχοθεραπείας. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, και εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι θεραπευτικοί λόγοι, θα εξετάζεται το ενδεχόμενο μετακίνησης της ατομικής συνεδρίας ή παροχής 1 επιπλέον συνεδρίας πέραν αυτής που απωλέσθη.

4.Τροποποίηση-Λήξη Προγράμματος

 • Τα προγράμματα διακόπτονται ή τροποποιούνται με πρόταση της θεραπευτικής ομάδας εφόσον α)ολοκληρωθούν ή β)προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης τους από την εικόνα και τις ανάγκες του παιδιού ή γ)κατόπιν δικού σας σχετικού αιτήματος.
 • Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση/διακοπή ή τροποποίηση τίθενται προς συζήτηση και νέα συμφωνία στη συμβουλευτική. Τυχόν αναφερόμενη επιθυμία του παιδιού για διακοπή/τροποποίηση του προγράμματος του είναι επιθυμητό και ενδεικνυόμενο να τεθεί προηγουμένως προς συζήτηση από το ίδιο στα πλαίσια της θεραπείας του.
 • Προκειμένου να διακοπεί ομαλά η συνεργασία, ή/και να ολοκληρωθεί η θεραπεία , και να μη διαταραχθεί η σχέση του παιδιού/εφήβου με τον θεραπευτή/ τους θεραπευτές απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα από τη λήψη της απόφασης με την οικογένεια και την υλοποίηση της.
 • Το ελάχιστο απαραίτητο διάστημα προς εξασφάλιση της παραπάνω συνθήκης είναι 2 συνεδρίες για τα προγράμματα αποκατάστασης και 1 μήνας ( 4 συνεδρίες) για τα προγράμματα ψυχοθεραπείας.

5.Προσέλευση -Αποχώρηση – Ακυρώσεις συνεδριών

 • Η ημέρα και ώρα διεξαγωγής των συνεδριών είναι σταθερή και δεν τροποποιείται /επιμηκύνεται σε περίπτωση αργοπορίας προσέλευσης .
 • Παραδίδετε πάντοτε το παιδί/έφηβο στο θεραπευτή και το παραλαμβάνετε εσείς, ή το άτομο που μας έχετε υποδείξει ,με το τέλος της συνεδρίας.
 • Η γραμματεία και οι θεραπευτές δεν ευθύνονται για τη φύλαξη των παιδιών/εφήβων πριν και μετά το τέλος της συνεδρίας.
 • Μπορείτε να περιμένετε το παιδί/έφηβο στο χώρο αναμονής.
 • Για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, παρακαλούμε οι συζητήσεις στο χώρο αναμονής να γίνονται σε χαμηλούς τόνους και να αποφεύγεται η χρήση του κινητού τηλεφώνου.
 • Παρακαλούμε ενημερώστε μας εγγράφως για την προσέλευση /αποχώρηση του εφήβου χωρίς τη συνοδεία ενηλίκου και για την παραλαβή του παιδιού από άτομα άλλα πλην των γονέων-κηδεμόνων.
 • Σας παρακαλούμε επίσης , με βάση και τα αναφερόμενα σε προηγούμενες παραγράφους, να ενημερώνετε έγκαιρα τη γραμματεία για τυχόν προγραμματισμένη ή έκτακτη απουσία σας . Τις ημέρες και ώρες που δεν λειτουργεί το Κέντρο, μπορείτε να αφήσετε μήνυμα για ακύρωση της συνεδρίας στον τηλεφωνητή.
 • Η γραμματεία θα επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά αν το παιδί δεν εμφανιστεί στην προκαθορισμένη συνεδρία χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ειδοποίηση από σάς.

6.Αργίες – ακυρώσεις συνεδριών

Το Κέντρο αργεί κατά τις παρακάτω ημερομηνίες:

 1. Την 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή)
 2. Την περίοδο των Χριστουγέννων παραμένει κλειστό από 24 Δεκεμβρίου έως και 2 Ιανουαρίου*.
 3. Την 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνεια)
 4. Την Καθαρά Δευτέρα
 5. Την 25η Μαρτίου (εθνική εορτή)
 6. Την περίοδο του Πάσχα παραμένει κλειστό από Μ. Πέμπτη έως και Τρίτη του Πάσχα*.
 7. Την 1η Μαΐου.

Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.

*τυχόν επιπλέον ημέρες αργίας θα αποτελέσουν αντικείμενο αναπλήρωσης των συνεδριών που θα απολεσθούν.

Αναλυτικός κατάλογος με τις ημέρες μη λειτουργίας του Κέντρου θα είναι αναρτημένος σε εμφανές σημείο στην αίθουσα αναμονής, αντίγραφο μπορεί να ζητηθεί από τη γραμματεία.

7.Οικονομικοί όροι της συνεργασίας

 • Η οικονομική συμφωνία του Κέντρου με κάθε οικογένεια είναι εξατομικευμένη και διαμορφώνεται με βάση το συμφωνημένο θεραπευτικό πρόγραμμα.
 • Το κόστος του προγράμματος αντιστοιχεί σε ένα ημερολογιακό μήνα και είναι ανεξάρτητο από τις τυχόν απουσίες του παιδιού ή των γονέων.
 • Η οικονομική συμφωνία γίνεται με τη γραμματεία η οποία είναι και υπεύθυνη για τις οικονομικές συναλλαγές .
 • Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας η εξόφληση του μηνιαίου κόστους γίνεται μέσα στην πρώτη εβδομάδα του επόμενου μήνα.

κων. μπόλιας

κέντρο αναπτυξιακών & συναισθηματικών διαταραχών

info@kbolias.gr

Τηλ: 210-864-5810

info.marousi@kbolias.gr

Τηλ: 210-689-9542

Αθήνα

Πατησίων 207

Μαρούσι

Λ. Κηφισίας 2

Copyright 2020 κων. μπόλιας

logo small new