Πρόγραμμα κοινωνικής & συναισθηματικής ανάπτυξης (ΚΣΑ)

Τι είναι-Ποιόν αφορά

Πρόκειται για πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των παιδιών και υποστήριξης της ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων σε σημαντικούς τομείς όπως η επικοινωνία, η γνώση του εαυτού, η αναγνώριση, η έκφραση και η διαχείριση συναισθημάτων και η αποδοχή της διαφορετικότητας. Η προσέγγιση αφορά στη διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος και στη προαγωγή της ψυχικής υγείας και ανθεκτικότητας του παιδιού, στο πλαίσιο του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντός του, διευκολύνοντας τόσο τη μαθησιακή διαδικασία όσο και τη γενικότερη προσαρμογή των παιδιών στα διαφορετικά περιβάλλοντα της καθημερινής διαβίωσης.
Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας έως και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αφορά όλο τον πληθυσμό που διατρέχει κίνδυνο να εκδηλώσει ή έχει ήδη εκδηλώσει κάποια συναισθηματική δυσκολία ή/και δυσκολία μάθησης και προσαρμογής. Αφορά, επίσης άτομα με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό (ΥΛΑ) , Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα-ΔΕΠ-Υ και άτομα με νοητική υστέρηση.

Στόχος – Προσδοκώμενο Όφελος

Ο στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, η αναγνώριση – έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων, η ενίσχυση της εικόνας και αντίληψής εαυτούτου, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η επίλυση συγκρούσεων, η ανάπτυξη επιτυχών διαπροσωπικών σχέσεων, η εκμάθηση στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης χρόνου και οργάνωσης μελέτης και η άμεση παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης ( π.χ. διαζύγιο, πένθος, ασθένεια κ.λ.π.)

Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης στο Κέντρο «Κων/νος Μπόλιας»

Στο κέντρο «Κων/νος Μπόλιας», οι συνεδρίες της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης υλοποιούνται καταρχήν σε ατομικό επίπεδο , από ένα εξειδικευμένο θεραπευτή και με τη χρήση του κατάλληλου θεραπευτικού υλικού. Το πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο και δομείται με βάση τους θεραπευτικούς στόχους όπως αυτοί προκύπτουν από την αξιολόγηση των δεξιοτήτων και δυσκολιών του παιδιού .Το πρόγραμμα λεθτουργεί σε σύζευξη με τα λοιπά προγράμματα που τυχόν παρακλουθεί το παιδί και με την συμβουλευτική γονέων που είναι απαραίτητη για την αύξηση της παοτελεσματικότητας των θεραπευτικών παρεμβάσεων για όλη την οικγένεια.
Στη συνέχεια , στον κατάλληλο χρόνο ,συνήθως προτείνεται η επέκταση του προγράμματος με τη συμμετοχή του παιδιού και στην ομάδα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης. Η ομάσα ΚΣΑ αποτελεί το βιωματικό πλαίσιο για τη γενίκευση και επέκταση , σε διάσταση ομάδας και στη συνέχεια ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου, των δεξιοτήτων που το παιδί επεξεργάζεται στις ατομικές συνεδρίες .

κων. μπόλιας

κέντρο αναπτυξιακών & συναισθηματικών διαταραχών

info@kbolias.gr

Τηλ: 210-864-5810

info.marousi@kbolias.gr

Τηλ: 210-689-9542

Αθήνα

Πατησίων 207

Μαρούσι

Λ. Κηφισίας 2

Copyright 2020 κων. μπόλιας

logo small new